oliver

oliver

決算情報

個別

2017年10月期 2018年10月期 2019年10月期
売上高(百万円) 21,969 24,017 24,762
売上原価(百万円) 15,819 17,364 17,995
営業利益(百万円) 1,624 1,704 1,853
経常利益(百万円) 1,979 1,930 1,996
当期純利益(百万円) 1,622 1,694 1,736
資本金(百万円) 6,362 6,362 6,362
純資産額(百万円) 23,794 24,795 25,307
総資産額(百万円) 32,844 34,477 35,576
発行済株式総数(株) 12,976,053 12,976,053 12,976,053
1株当たり純資産額(円) 2,333.30 2,431.55 2,481.84
1株当たり配当金(円) 25.00 40.00 55.00
1株当たり当期純利益(円) 159.09 166.16 170.31
自己資本比率(%) 72.4 71.9 71.1
売上高経常利益率(%) 9.0 8.0 8.1

連結

2017年10月期 2018年10月期 2019年10月期
売上高(百万円) 24,477 26,601 27,354
売上原価(百万円) 17,471 19,059 19,759
営業利益(百万円) 2,061 2,146 2,236
経常利益(百万円) 2,435 2,371 2,384
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
1,750 1,822 1,859
純資産額(百万円) 28,850 29,990 30,689
総資産額(百万円) 38,477 40,355 41,499
1株当たり純資産額(円) 2,515.63 2,612.97 2,670.12
1株当たり当期純利益(円) 171.63 178.69 182.36
自己資本比率(%) 66.7 66.0 65.6
売上高経常利益率(%) 10.0 8.9 8.7