oliver

oliver

決算情報

個別

2016年10月期 2017年10月期 2018年10月期
売上高(百万円) 22,469 21,969 24,017
売上原価(百万円) 16,186 15,819 17,364
営業利益(百万円) 2,193 1,624 1,704
経常利益(百万円) 2,403 1,979 1,930
当期純利益(百万円) 1,665 1,622 1,694
資本金(百万円) 6,362 6,362 6,362
純資産額(百万円) 21,542 23,794 24,795
総資産額(百万円) 30,279 32,844 34,655
発行済株式総数(株) 12,976,053 12,976,053 12,976,053
1株当たり純資産額(円) 2,112.28 2,333.30 2,431.55
1株当たり配当金(円) 20.00 25.00 40.00
1株当たり当期純利益(円) 163.25 159.09 166.16
自己資本比率(%) 71. 1 72.4 71.5
売上高経常利益率(%) 10.7 9.0 8.0

連結

2016年10月期 2017年10月期 2018年10月期
売上高(百万円) 24,990 24,477 26,601
売上原価(百万円) 17,859 17,471 19,059
営業利益(百万円) 2,678 2,061 2,146
経常利益(百万円) 2,870 2,435 2,371
当期純利益(百万円) 1,793 1,750 1,822
純資産額(百万円) 26,214 28,850 29,990
総資産額(百万円) 35,443 38,477 40,533
1株当たり純資産額(円) 2,268.12 2,515.63 2,612.97
1株当たり当期純利益(円) 175.84 171.63 178.69
自己資本比率(%) 65.3 66.7 65.7
売上高経常利益率(%) 11.5 10.0 8.9