oliver

oliver

決算情報

個別

2014年10月期 2015年10月期 2016年10月期
売上高(百万円) 20,278 21,437 22,469
売上原価(百万円) 14,555 15,421 16,186
営業利益(百万円) 2,012 2,123 2,193
経常利益(百万円) 2,259 2,350 2,403
当期純利益(百万円) 1,450 1,543 1,665
資本金(百万円) 6,362 6,362 6,362
純資産額(百万円) 18,502 20,563 21,542
総資産額(百万円) 27,451 29,653 30,279
発行済株式総数(株) 12,976,053 12,976,053 12,976,053
1株当たり純資産額(円) 1,813.52 2,015.89 2,112.28
1株当たり配当金(円) 18.00 19.00 20.00
1株当たり当期純利益(円) 142.17 151.34 163.25
自己資本比率(%) 67.4 69.3 71. 1
売上高経常利益率(%) 11.1 11.0 10.7

連結

2014年10月期 2015年10月期 2016年10月期
売上高(百万円) 22,830 23,957 24,990
売上原価(百万円) 16,411 17,208 17,859
営業利益(百万円) 2,366 2,516 2,678
経常利益(百万円) 2,648 2,735 2,870
当期純利益(百万円) 1,550 1,653 1,793
純資産額(百万円) 22,708 25,117 26,214
総資産額(百万円) 32,151 34,658 35,443
1株当たり純資産額(円) 1,950.15 2,175.49 2,268.12
1株当たり当期純利益(円) 151.97 162.08 175.84
自己資本比率(%) 61.9 64.0 65.3
売上高経常利益率(%) 11.6 11.4 11.5